Lena

S9 30459XM
Hiệu ứng  Bê tông
Chỉ đồng màu PVC 29502 
Ứng dụng Nội thất 
Kích thước  1220*2440mm

Hình ảnh hiển thị trên website có tỷ lệ sai màu nhất định tùy theo độ phân giải màn hình hoặc thiết bị truy cập.