Chỉ nhựa dán cạnh

Chỉ nhựa dán cạnh

Nẹp chỉ cạnh là một loại viền được làm bằng nhựa tổng hợp PVC, được sử dụng để che phủ phần cạnh bị lộ sau khi gia công ván phủ melamine.
OrderLabel
ViewStyleLabel
Chỉ nhựa dán cạnh