Geaux

Greenwood Sồi 842
Kích thước  8*196*1215mm 
Độ dày  8mm
Cấp độ chống trầy  AC4 
Cấp phát thải  E2
Bảo hành  20 năm